Oplysningsskema version 05.01 og tilhørende blanketter

Her på siden finder du oplysningsskema version 05.01, vejledning, revisorerklæring og revisorinstruks til brug for din ansøgning om nedlukningserstatning efter den skemalagte model. Når vi har gennemgået de indsendte oplysninger, vil du få nærmere information omkring det videre forløb.

Oplysningsskemaet - version 05.01

Her finder du det oplysningsskema (version 05.01), som du skal udfylde og indsende, før vi kan behandle din sag og udmåle erstatningen på en korrekt og effektiv måde. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi gennemgå materialet og kontakte dig om det videre forløb.

Vær opmærksom på, at din godkendte revisor skal erklære, at dokumentationen er korrekt. Du finder erklæring og instruks til revisor i nedenstående links.