Lovstof

Fødevareministeriet varetager udarbejdelsen af lovgrundlaget. Minksekretariatet indgår ikke i lovarbejdet. Nedenfor fremgår de relevante bekendtgørelser og love for erstatning og kompensation for minkvirksomheder og følgeerhverv.

Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Find loven.

Gå til siden

Bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overerstatnings- og taksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og visse følgeerhverv

Find bekendtgørelsen.

Gå til side

Yderligere information om lovgrundlag for de øvrige kompensationsordninger til minkvirksomheder

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Gå til side