Siden opdateres.

Overerstatnings- og taksationskommissionen

Sådan udpeges Overerstatnings- og taksationskommissionen

Der er oprettet fire overerstatnings- og taksationskommissioner. Hver kommission består af mindst én formand samt tre medlemmer, der er udpeget af formanden. Formændene for Overerstatnings- og taksationskommissionen har alle en juridisk kandidateksamen eller tilsvarende juridiske kvalifikationer. De udpegede formænd i kommissionen har alle fungeret som dommere ved domstolene.

Formænd - Overerstatnings- og taksationskommissionen

Navn Hverv/ tidligere 
Bodil Ruberg Fhv. retspræsident
Eva Staal Fhv. landsdommer
Jens Rosenløv Fhv. landsdommer
Maria Elisabeth Mejnertz Fhv. landsdommer
Søren Rune Schrøder Dommer
Vagn Kastbjerg Fhv. retspræsident

Kommissionsmedlemmerne i Overerstatnings og taksationskommissionen er blandt andet indstillet af Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Minksekretariatet, 1. instans, sekretariatsbehandler for Erstatnings- og taksationskommissionen. Minksekretariatet, 2. instans, sekretariatsbehandler for Overerstatnings- og taksationskommissionen. Erstatnings- og taksationskommissionen og Overerstatnings- og taksationskommissionen er uafhængige instanser, der ikke er undergivet instrukser om den enkelte sags behandling og afgørelse, ligesom medlemmerne af de forskellige kommissioner skal fungere uafhængigt i deres virke i kommissionerne.

 

Hvad laver Overerstatnings- og taksationskommissionen?

Overerstatnings- og taksationskommissionens opgave er at efterprøve afgørelser, som er truffet af Erstatnings- og taksationskommissionen. Alle sagens parter kan kræve en efterprøvelse af afgørelsen, truffet af Erstatnings- og taksationskommissionen.

Overerstatnings- og taksationskommissionen kan træffe afgørelse i sager om erstatning og kompensation til minkvirksomheder ved permanent nedlukning, kompensation til følgeerhverv og kompensation til virksomheder, som ønsker at genoptage den minkspecifikke del af virksomheden.

Overerstatnings- og taksationskommissionen kan træffe afgørelse i en sag, når formanden og mindst to andre medlemmer er til stede.

Overerstatnings- og taksationskommissionen skal til behandling af den enkelte sag tilsammen have tilstrækkelig indsigt i vurdering af ejendomme, driftsmidler, inventar m.v., indsigt i salg af virksomheder, indsigt i revision og regnskab.

Overerstatnings og taksationskommissionen kan indkalde til en besigtigelsesforretning, hvor kommissionen og sagens parter sammen besigtiger minkvirksomheden eller følgeerhvervsvirksomheden. Besigtigelsen efterfølges af en votering, hvor formanden og kommissionsmedlemmerne tager stilling til den samlede sag. I bestemte tilfælde kan formanden beslutte, at der skal træffes afgørelse på skriftligt grundlag, uden der holdes besigtigelse.

Formanden kan uden medvirken af kommissionens øvrige medlemmer træffe afgørelse om processuelle spørgsmål, eksempelvis afgørelser om aktindsigt, afgørelser om gennemførelse af registrering, fotodokumentation, levetidsvurdering og markedsprisvurdering, afgørelser om at staten ikke erhverver ret til visse aktiver mod fradragelse i opgørelsen af erstatningen eller kompensationen samt afgørelser om igangsættelse af nedrivning og fjernelse af aktiver. Formanden kan desuden af egen drift afvise klager, der er modtaget efter fristens udløb.

Senest opdateret 23-05-2024