Revisorerklæring om oplysningsskema - Skematisk model v. 05.01 (gældende)

28-03-2023

Din godkendte revisor skal i denne blanket erklære, at oplysningerne i det indsendte oplysningsskema og tilhørende dokumentation er retvisende. Der fremgår en række revisionshandlinger, som revisor skal udføre for at kunne afgive erklæring om oplysningsskemaet.