Oplysningsskemaer og bilag

Her kan du finde de to oplysningsskemaer og andre relevante dokumenter til brug for din ansøgning om kompensation til følgeerhverv.

For at Erstatnings- og taksationskommissionen kan træffe afgørelse om kompensation til din følgeerhvervsvirksomhed, skal du udfylde to oplysningsskemaer.

Når Erstatnings- og taksationskommissionen skal behandle din ansøgning, har de brug for både historiske oplysninger og oplysninger om virksomhedens forventning til fremtiden. Dette er nødvendigt for at kommissionen kan vurdere din virksomheds værdi.

Der er derfor to forskellige oplysningsskemaer, du skal udfylde i forbindelse med din ansøgning om kompensation til følgeerhvervsvirksomheder. Oplysningsskemaerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Oplysningsskema for følgeerhverv

For at Erstatnings- og taksationskommissionen kan træffe afgørelse om din kompensation, skal du udfylde ”Oplysningsskema for følgeerhverv”. Dette skal ske i samarbejde med din godkendte revisor.

Oplysningsskemaet skal udfyldes med din virksomheds historiske oplysninger, og vil være med til at danne grundlag for Erstatnings- og taksationskommissionens vurdering af kompensationens størrelse.

Oplysningsskemaet skal indsendes sammen med en underskrevet revisorerklæring.

Link til oplysningsskema for følgeerhverv v2.01

Oplysningsskema – fremadrettede oplysninger

Erstatnings- og taksationskommissionen har desuden brug for oplysninger om din virksomheds forventede fremtid. Til brug for indsamling af disse oplysninger, er der udarbejdet et oplysningsskema, der skal udfyldes med din virksomheds forventede fremskrivninger for perioden 2021-2030.

Det fremadrettede oplysningsskema skal ikke revisorpåtegnes med en revisorerklæring.

Link til oplysningsskema – fremadrettede oplysninger

Revisorerklæring, -instruks og -vejledning

Bemærk, at Revisorerklæring, -instruks og -vejledning er opdateret 15. december 2022.

Din godkendte revisor skal erklære, at oplysningerne i skemaet er retvisende ved at udfylde og indsende en revisorerklæring. Til brug for udfyldelsen af oplysningsskemaet er der lavet en vejledning, der beskriver hvordan oplysningsskemaet skal udfyldes samt hvilke bilag, der skal indsendes sammen med oplysningsskemaet.

Link til revisorinstruks

Link til revisorerklæring

Link til vejledning

Eksempel på udfyldt oplysningsskema

 - for følgeerhvervsvirksomhed bestående af udlejning af stald- og burkapacitet  

Følgeerhvervsvirksomheder hvis aktivitet har bestået af udlejning af stald- og burkapacitet skal anvende det samme oplysningsskema, som de resterende følgeerhvervsvirksomheder.

Denne type følgeerhvervsvirksomhed vil i mange tilfælde ikke kræve samme grad af udfyldelse af oplysningsskemaerne, som ved andre typer af følgeerhvervsvirksomheder.

Der er udarbejdet et eksempel på, hvad der som udgangspunkt bør udfyldes for følgeerhvervsvirksomheder bestående af udlejning af stald- og burkapacitet.

Udfyldt eksempel - oplysningsskema for følgeerhverv

Indsendelse af oplysningsskemaer

Du indsender oplysningsskemaerne, revisorerklæringen og evt. dokumentation via en digital blanket.

Du finder linket til blanketten i det åbningsbrev, du har modtaget fra os.

Det er også muligt, at få din revisor og/eller partsrepræsentant til at indsende det.

Hvis du ikke kan indsende oplysningsskemaet m.v. via blanketten, kan du kontakte os på 1.instans@minksekretariatet.dk. 

Når vi har gennemgået de indsendte oplysninger, vil du få nærmere information om det videre forløb.