Organisation

Senest opdateret 20-12-2021

På siden kan du læse mere om Minksekretariatets organisation.

Minksekretariatet består af to adskilte dele, hvor den ene varetager sagsbehandlingen for 1. instans (Erstatnings- og taksationskommissionerne), og den anden for 2. instans (Overerstatnings- og taksationskommissionerne). 

Minksekretariatet hører under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager.