Formål

På siden kan du læse om Minksekretariatets opgave.

Minksekretariatet har til opgave at betjene Erstatnings- og taksationskommissionerne, såvel som Overerstatnings- og taksationskommissionerne. Minksekretariatet består af to adskilte dele, hvor den ene varetager sagsbehandlingen for 1. instans (Erstatnings- og taksationskommissionerne), og den anden for 2. instans (Overerstatnings- og taksationskommissionerne).

Sekretariatets opgaver består i at yde kommissionerne juridisk og administrativ bistand. Minksekretariatet bistår således kommissionerne med sagsbehandlingen, indhentelse af oplysninger fra de relevante parter – herunder fra virksomheden, Fødevarestyrelsen, som er part i sagen på vegne af staten m.fl. Minksekretariatet forbereder sagsfremstilling og afgørelser om erstatning og kompensation.

Det vil derfor også være Minksekretariatet, som udsender materiale, breve m.v. til minkvirksomheder og følgeerhverv, der søger om erstatning og kompensation.

Minksekretariatet hører under Trafikstyrelsen, fordi styrelsen har erfaring med behandling af ekspropriationsudvalgssager. 

Senest opdateret 01-12-2021