Revisorinstruks om afgivelse af erklæring om oplysningsskema - Skematisk model v. 05.01 (gældende)

28-03-2023

Revisorinstruksen er en vejledning til revisor som beskriver grundlaget for afgivelse af revisorerklæringen.