Revisorerklæring om oplysningsskema for ekspropriationserstatning – v02.01

14-06-2023

Din godkendte revisor skal i denne blanket erklære, at oplysningerne i det indsendte oplysningsskema og tilhørende dokumentation er retvisende. Der fremgår en række revisionshandlinger, som revisor skal udføre for at kunne afgive erklæring om oplysningsskemaet.

Senest opdateret 14-06-2023