Oplysningsskema – model for principper for opgørelse af ekspropriationserstatning v02.01

14-06-2023

Oplysningsskemaet anvendes til den videre behandling af din sag, hvis du ikke har haft mink i 2020, men i 2018 og/eller 2019 eller har gjort tiltag til opstart af minkproduktion i 2020 eller 2021.
Du skal også bruge dette oplysningsskema, hvis du ønsker din erstatning opgjort efter principperne for ekspropriationserstatning.

Senest opdateret 14-06-2023