07-11-2022
Blanket til klage

Blanket til klage

Hvis du ønsker at klage over din afgørelse, kan du bruge Minksekretariatets klageblanket. Det er også muligt, at indsende en klage til 1.instans@minksekretariatet.dk.

Når Minksekretariatet har modtaget din klage, vil vi vurdere din klage og dens indhold. Minksekretariatet vil herefter enten genoptage sagen i 1. instans eller sende klagen til Minksekretariatets 2. instans, som betjener Overerstatnings- og taksationssekretariatet.

 Når klagen er modtaget i Overerstatnings- og taksationskommissionen, vil du blive orienteret om klagens modtagelse og indhold. Herefter vil Minksekretariatets 2. instans i samarbejde med en formand for kommissionen vurdere klagen og sagens materiale. De vil på baggrund af denne vurdering tage stilling til, om sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller om der er behov for yderligere materiale eller uddybning af klagen.

Åben