Revisorinstruks for afgivelse af erklæring om oplysningsskema -Ekspropriationsretlige principper

24-01-2023

Revisorinstruksen er en vejledning til revisor som beskriver grundlaget for afgivelse af revisorerklæringen.

Senest opdateret 22-02-2023