Revisorerklæring om oplysningsskema - Ekspropriationsretslige principper

24-01-2023

Din godkendte revisor skal i denne blanket erklære, at oplysningerne i det indsendte oplysningsskema og tilhørende dokumentation er retvisende. Der fremgår en række revisionshandlinger, som revisor skal udføre for at kunne afgive erklæring om oplysningsskemaet.

Senest opdateret 22-02-2023